Royal Air Maroc doet er alles aan om uw persoonsgegevens te respecteren en te beschermen

1-Bescherming van persoonsgegevens

ROYAL AIR MAROC verbindt zich ertoe de privacy van zijn passagiers, leden van zijn loyaliteitsprogramma, potentiële klanten en bezoekers van zijn website te beschermen in overeenstemming met de geldende regelgeving en in het bijzonder met de Marokkaanse wet 09-08 en van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

ROYAL AIR MAROC verzamelt of zal waarschijnlijk persoonlijke gegevens verzamelen via verschillende verwerkingsmethoden zoals de website, mobiele applicaties, callcenter, luchthavenovergangen, enz. ... . ...

De verzamelde persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden verwerkt::

 • Het beheren van reserveringen en het verzenden van uw reisschema of andere details met betrekking tot uw reservering.
 • Beheer van uw elektronische betalingstransacties.
 • Interactie op verschillende punten op uw reis
 • Aanpassing van producten en diensten aan uw voorkeuren en profiel
 • Aankondiging van acties, nieuwe diensten en producten
 • Toegang tot onze lounges op luchthavens
 • Beheer van uw Safar Flyer-account
 • Klanttevredenheidsenquêtes
 • Marktonderzoek en statistieken
 • Hulp en klachten
 • Nieuwsbrief
 • Samenwerking met de bevoegde autoriteiten in het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen
 • De uitvoering van de geldende wettelijke, reglementaire en administratieve bepalingen.
 • Preventie van achterstallige betalingen en de bestrijding van fraude, preventie en opsporing van strafbare feiten, en voor juridische doeleinden en om de veiligheid tegen diefstallen te waarborgen.

2-Ontvangers van uw gegevens

Om uw reserveringen en betalingen te beheren, uw reisschema's uit te voeren en u te laten profiteren van de voordelen van de verschillende diensten en applicaties van Royal Air Maroc, waaronder het Safar Flyer-loyaliteitsprogramma, worden uw persoonsgegevens verzameld op de Royal Air Maroc-website, op mobiele aanvragen of via reisagentschappen voor de uitvoering van uw reiscontract. De gegevens kunnen worden doorgegeven aan geautoriseerd personeel van Royal Air Maroc, aan dochterondernemingen van onze groep, aan onze partners (zoals hotels, autoverhuurbedrijven, betalingsplatforms, inkopers, fraudedetectieoplossingen, handlers, enz.) of aan onze ondersteunende dienstverleners, als onderdeel van de uitvoering van alle of een deel van de diensten van Royal Air Maroc.

3-Communicatie van uw persoonsgegevens aan geautoriseerde derden

Royal Air Maroc kan worden gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken aan bevoegde nationale of buitenlandse overheidsinstanties (douane, immigratie, politie, vorderingen, enz.). Dit is bijvoorbeeld het geval in verband met het vervullen van verplichte immigratieformaliteiten of als reactie op gerechtelijke vorderingen ter voorkoming en bestrijding van terrorisme of andere ernstige misdrijven.

In overeenstemming met artikel L.232-7 van de Franse interne veiligheidscode, informeren wij u dat luchtvaartmaatschappijen mogelijk verplicht zijn om de reserverings-, registratie- en instapgegevens van hun passagiers (API/PNR) door te geven aan de Franse overheid, volgens de verwerkingsmethoden en voor de doeleinden vastgelegd in decreet nr. 2014-1095 van 26/09/2014.

4-Opslag van uw persoonsgegevens

ROYAL AIR MAROC bewaart uw persoonsgegevens slechts voor de tijd die nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze werden verzameld, om te voldoen aan de wettelijke vereisten waaraan ze zijn onderworpen en voor de tijd die nodig is om de bescherming van haar legitieme belangen te waarborgen. Uw gegevens worden veilig gearchiveerd of vernietigd wanneer ze niet meer nodig zijn, dit alles in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

5-Procedures voor het uitoefenen van uw rechten

In overeenstemming met de Algemene Europese Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG), hebt u het recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking en verzet tegen de verwerking en het recht op overdraagbaarheid.

U kunt deze rechten uitoefenen per brief met ontvangstbewijs op het volgende adres: DPO, Royal Air Maroc Headquarters, Casa-Anfa Airport, Casablanca 20200, Marokko of per e-mail op dpo@royalairmaroc.com

Afhankelijk van het uitgeoefende recht kunt om een kopie van uw identiteitsbewijs worden gevraagd.

U kunt ook een klacht indienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit, zoals de CNDP in Marokko of de CNIL in Frankrijk, of bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit.

6-Gebruik van uw gegevens voor prospectiedoeleinden

Wij kunnen contact met u opnemen via e-mail, sms en/of pushmelding om u op de hoogte te houden van nieuws, acties en aanbiedingen over onze reisdiensten en -pakketten, onze loyaliteitsprogramma's en andere gerelateerde diensten zoals verzekeringen, reizen, hoteltransfers en autoverhuur.

I In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving zal prospectie alleen worden uitgevoerd met uw voorafgaande toestemming om deze prospecties te ontvangen. Als u akkoord gaat met het ontvangen van dergelijke prospectieberichten door de daarvoor bestemde vakjes op deze site aan te vinken, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken. In het bijzonder zal elk van de prospectie-e-mails u de mogelijkheid bieden om het ontvangen van nieuwe prospectie-e-mails door ROYAL AIR MAROC in de toekomst te weigeren.

Sommige van deze toestemmingen kunnen indirect worden verkregen via partners die u uitdrukkelijk hebt toegestaan om uw toestemmingen over te dragen aan derden zoals Royal Air Maroc.

U op elk moment en kosteloos prospectie weigeren door te schrijven naar de adressen vermeld in de paragraaf "Procedures voor de uitoefening van uw rechten".

7-HyperText-links:

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites die niet door ROYAL AIR MAROC zijn ontwikkeld. Het bestaan op deze site van een hyperlink die naar een andere site leidt, vormt geen volledige en permanente validatie van deze andere site of de inhoud daarvan. ROYAL AIR MAROC aanvaardt daarom geen verantwoordelijkheid voor deze sites, hun inhoud, advertenties, producten of diensten die op of van deze sites beschikbaar zijn. We raden u daarom aan er altijd voor te zorgen dat de doelsite aan uw verwachtingen voldoet en dat uw toegang vrijwillig is.

ROYAL AIR MAROC kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van deze sites. Alle klachten over sites van derden moeten worden gericht aan de beheerders van die sites.

8-Beveiliging van verwerking

ROYAL AIR MAROC verwerkt persoonsgegevens veilig door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de verwerkte gegevens, inclusief persoonsgegevens, te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, onopzettelijk verlies, wijziging, openbaarmaking of ongeoorloofde toegang, evenals tegen elke andere vorm van onwettige verwerking , in het bijzonder wanneer de verwerking van deze gegevens gepaard gaat met het verzenden via een netwerk.

ROYAL AIR MAROC evalueert en actualiseert voortdurend de veiligheidsmaatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die wij bezitten te beschermen.

9-Functionaris voor gegevensbescherming (FG)

Om de privacy en de bescherming van persoonsgegevens te vrijwaren en de correcte toepassing van dit beleid te verzekeren, heeft Royal Air Maroc een functionaris voor gegevensbescherming (FG) aangesteld voor de ROYAL AIR MAROC Group.

Om contact op te nemen met de FG:

schrijf aangetekend naar DPO, Royal Air Maroc Headquarters, Casa-Anfa Airport, Casablanca 20200, Marokko of per e-mail op dpo@royalairmaroc.com

10-Wijziging

Royal Air Maroc behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid aan te passen en verbindt zich ertoe om altijd de laatste versie op haar website te publiceren.

Deze versie is bijgewerkt op 30/01/2020.