Verboden items

Explosieven, vuurwerk, vuurwerk, raketten, munitie met explosieve of brandgevaarlijke projectielen, meer dan 5 kg munitie.
Image

Giftige producten en etiologische agentia
Image

Radioactieve stoffen
Image

gemagnetiseerd materiaal
Image

Schilderijen, olie, ontvlambare producten, lucifers (behalve op jou).
Image

Bijtende of oxiderende producten, irriterende stoffen, zuren, natte batterijen, soda- of kaliumhydroxide, kwik, enz.
Image

Gecomprimeerd gas, gas camping kachels.
Image

Lithiumbatterijen, tenzij ze al in elektronische apparaten zijn opgenomen. Lithium-vervangingsbatterijen mogen alleen in handbagage worden vervoerd.
Image

Vuurwapens, messen of andere scherpe voorwerpen zijn verboden in de cabine.
Image
Image

Belangrijke mededeling

De acceptatie van passagiersbagage is onderworpen aan algemene voorwaarden met betrekking tot het aantal stuks, het volume, de verpakking en/of de aard van de inhoud van de bagage.

Het bagagebeleid van onze partners