1. Onderwerp

-Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele relatie tussen Royal Air Maroc en elk lid van het Safar Flyer-programma. Ze bevatten belangrijke informatie over de rechten en plichten van het Safar Flyer-lid, evenals de beperkingen en uitsluitingen die in deze contractuele context van toepassing kunnen zijn.
- Iedereen die zich aanmeldt voor dit programma wordt geacht deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerd.
- Deze algemene voorwaarden zijn van kracht op de datum van publicatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wijzigingen van deze voorwaarden worden op de Safar Flyer-website geplaatst en worden verplicht voor alle leden.

2. Definities

- Activiteitsdatum is de ingangsdatum van de vlucht waarvoor de miles zijn geregistreerd. Voorbeeld: Een Safar Flyer-lid heeft gevlogen op 25-01-2016, de vervaldatum van de gespaarde miles voor deze vlucht is 31-12-2019.
- Partner-luchtvaartmaatschappij: Elke luchtvaartmaatschappij, lid van de oneworld Alliance en andere luchtvaartmaatschappijen waarvan de vluchten in aanmerking komen voor het sparen of inwisselen van miles.
- AT: IATA-code van Royal Air Maroc.
- Awardmiles: Komt overeen met het totaal aan verzamelde miles die kunnen worden gebruikt in ruil voor vluchten, upgrades, extra bagage of andere premies die worden beschreven in de SF-mededeling.
- Awardticket: Award-vliegticket verkregen door het omwisselen van verzamelde miles.
- Blue: Basisstatus van Safar Flyer. De Blue-kaart wordt automatisch toegekend na het effectieve krediet van de eerste vlucht gemaakt met de luchtvaartmaatschappijen van Royal Air Maroc.
- Corporate-programma: Programma voorbehouden aan bedrijven, waardoor ze toegang krijgen tot een aantal voordelen, volgens de geldende voorwaarden.
- Effectief lidmaatschap: het lidmaatschap van het Safar Flyer-loyaliteitsprogramma gaat in vanaf de datum van de eerste vlucht die door het lid op de Royal Air Maroc-lijnen is gemaakt en is geregistreerd op zijn Safar Flyer-account.
- Gold: Tussenstatus van Safar Flyer. De Gold Card geeft toegang tot gepersonaliseerde diensten en exclusieve privileges volgens de geldende voorwaarden. Dit vereist vijfendertigduizend (35.000) kwalificerende miles of vijfendertig (30) kwalificerende vluchten minste het 17.500 Miles Statuut en/of de 10 Vluchtenstatus omvatten op vluchten die door Royal Air Maroc worden aangeboden en uitgevoerd.
- Lid/Identificatienummer: Safar Flyer-lidmaatschapsnummer dat het lid ontvangt bij inschrijving voor het Safar Flyer-programma online of op de tijdelijke lidmaatschapskaart op papier.
Mile: Een mile is duizend zeshonderdennegen (1609) meter en is de universele meeteenheid voor luchtafstanden.
- Niet-luchtvaartmaatschappij-partner: Andere partners dan een luchtvaartmaatschappij zoals hotels, autoverhuurbedrijven en eventuele andere bedrijven waarmee Safar Flyer-leden miles kunnen verdienen en/of inwisselen voor de producten of diensten die door deze partners worden aangeboden.
- oneworld: Alliantie van internationale luchtvaartmaatschappijen, waarvan de leden beschikbaar zijn op www.oneworld.com
- oneworld-partner: Elke luchtvaartmaatschappij die lid is van de oneworld-alliantie, behalve Royal Air Maroc.
- oneworld-status: Komt overeen met de Emerald-, Sapphire- en Ruby-status die door oneworld wordt gebruikt om de status van de loyaliteitsprogramma's van elke luchtvaartmaatschappij van oneworld te herkennen.
- Gedeeltelijk gebruik: Gebruik van een deel van de secties van een beloningsticket.
- Partners Luchtvaartmaatschappij en niet-luchtvaartmaatschappij-partners (autoverhuurbedrijven bijv.) van Royal Air Maroc.
- Pincode Internettoegangscode, waarmee het Safar Flyer-lid toegang heeft tot zijn persoonlijke ruimte.
- Platinum: Hoogste status van het programma. De Platinum-kaart geeft toegang tot aangepaste diensten en exclusieve privileges volgens de geldende voorwaarden. Het is toegankelijk vanaf 75000 kwalificerende miles of 75 kwalificerende vluchten minste het 37.500 Miles Statuut Miles en/of de 20 vluchtenstatus omvatten op vluchten die door Royal Air Maroc op de markt worden gebracht en uitgevoerd.
- Kwalificerende vluchten: Gecumuleerde vluchten, uitsluitend op vluchten uitgevoerd door Royal Air Maroc en enkele van haar partners zoals gedefinieerd in de SF-mededeling, gedurende een kalenderjaar (1 januari tot 31 december) dat het kaartniveau bepaalt (Blue, Silver, Gold en Platinum).
- Safari Family-programma: Wordt aangeboden aan gezinnen en maakt het mogelijk om de miles die door verschillende leden van hetzelfde gezin zijn verzameld, te groeperen in één account genaamd «Safar Family». Het zorgt voor een gemakkelijke accumulatie van miles en snelle toegang tot Safar Flyer-bonussen, volgens de geldende voorwaarden.
- Safar Flyer: Het Safar Flyer-loyaliteitsprogramma is bestemd voor regelmatige reizigers van Royal Air Maroc. Het wil trouwe klanten van Royal Air Maroc belonen door hen miles toe te kennen die toegang geven tot verschillende premies en voordelen in overeenstemming met de geldende voorwaarden.
Silver: Tussenstatus van Safar Flyer, waarvoor twintigduizend (20.000) kwalificerende miles of vijftien (15) kwalificerende vluchten vereist zijn, die toegang geven tot een aantal voordelen minste het 10.000 Miles Statuut omvatten en/of de 2 Vluchtenstatus omvatten op vluchten die door Royal Air Maroc worden aangeboden en uitgevoerd.
- SF-communicatie: communicatie bestemd voor leden van het Safar Flyer-programma en in het bijzonder de SF-website, communicatiemedia (folders, nieuwsbrief, enz.) die tot doel hebben het product te promoten, de klant te informeren over de nieuwigheden van het programma.
-Cash & Miles: betalingsoplossing waarmee u Cash en Award Miles* kunt combineren voor de betaling van een vliegticket met Royal Air Maroc.
* verdiend door het lid tijdens activiteiten geregistreerd bij Royal Air Maroc en haar partners
- Statusbooster: Driemaandelijks abonnementsaanbod waarmee Safar Flyer-leden zich voor een of meer kwartalen kunnen abonneren op de producten "Statusbooster x2" of "Statusbooster x3" om hun Miles Status te verdubbelen of te verdrievoudigen op in aanmerking komende vluchten van Royal Air Maroc tijdens de geselecteerde periode, voor een tarief in euro's.
- SF-website: Safar Flyer-website toegankelijk via www.royalairmaroc.com
- Statusmiles: Miles verzameld, uitsluitend op vluchten uitgevoerd door Royal Air Maroc en enkele van haar partners zoals gedefinieerd in de SF-mededeling, gedurende een kalenderjaar (1 januari tot 31 december) dat het kaartniveau bepaalt (Blue, Silver, Gold en Platinum ).
- Geldigheidsduur van de miles: • miles die zijn verzameld op een individuele Safar Flyer Blue-, Silver- en Gold-account zijn drie (3) jaar geldig vanaf de datum van activiteit; • Miles die zijn verzameld op een individuele Safar Flyer Platinum-account zijn vijf (5) jaar geldig vanaf de datum van activiteit; miles die zijn verzameld op een Safar Flyer Family-account zijn vijf (5) jaar geldig vanaf de datum van activiteit; • miles die zijn verzameld op een Safar Flyer Corporate-account zijn twee (2) jaar geldig vanaf de datum van activiteit.

3. Deelnemen aan Safar Flyer

Het lid garandeert de juistheid van alle informatie die aan Safar Flyer wordt verstrekt en is als enige verantwoordelijk voor eventuele foutieve, onvolledige of verouderde identificatie. Het lid stemt er uitdrukkelijk mee in dat Royal Air Maroc te allen tijde de accountinformatie regelmatig kan controleren en verbindt zich ertoe de vereiste informatie te verstrekken.

Het lidmaatschap van het Safar Flyer-programma is gratis. Het programma staat open voor personen van 2 jaar en ouder; voor minderjarigen is, indien van toepassing, toestemming van de ouders of wettelijke voogdij vereist. Rechtspersonen of groepen personen kunnen niet deelnemen aan het programma. Medewerkers, managers van alle luchtvaartmaatschappijen, reisbureaus, touroperators kunnen niet profiteren van de voordelen van het Safar Flyer-programma.

Elke in aanmerking komende persoon die aan het programma wil deelnemen, moet zich rechtstreeks online registreren op de SF-website of een papieren aanvraagformulier invullen, verkrijgbaar bij Royal Air Maroc-agentschappen, het ondertekenen en terugsturen naar Royal Air Maroc.

Elke persoon die zich aanmeldt om lid te worden van het programma wordt geacht de huidige «Algemene voorwaarden» te hebben gelezen en aanvaard.

Er wordt slechts één inschrijving per lid geaccepteerd. In geval van duplicaat dient het lid dit te melden aan Safar Flyer; alleen het oudste account blijft behouden en wordt gecrediteerd met de miles die mogelijk zijn verzameld op het meest recente account, met uitzondering van de beloningen die al op het oude account zijn bijgeschreven.

Royal Air Maroc behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap te weigeren van een persoon die niet voldoet aan de criteria voor deelname aan het programma zoals beschreven in dit document of die niet voldoet aan de wettelijke criteria die van toepassing zijn op dit programma.

Voor gezinnen wordt een speciaal product aangeboden met de naam «Safar Family». De specifieke voorwaarden van het genoemd product kunnen hieronder worden geraadpleegd.

Voor bedrijven wordt een speciaal product aangeboden genaamd «Safar Flyer Corporate». De specifieke voorwaarden van het genoemd product kunnen hieronder worden geraadpleegd

4. oneworld

Royal Air Maroc is lid van oneworld.

Silver-, Gold- en Platinum-leden profiteren van statusherkenning op vluchten die worden aangeboden en uitgevoerd door andere luchtvaartmaatschappijen die lid zijn van de oneworld Alliance, op basis van hun overeenkomstige oneworld-status.

Safar Flyer-leden moeten hun lidmaatschapskaart tonen en hun lidmaatschapsnummer vermelden bij het boeken van reizen met andere luchtvaartmaatschappijen die lid zijn van oneworld.

oneworld-voordelen bij andere aangesloten luchtvaartmaatschappijen worden aangeboden aan het Safar Flyer-lid en verstrekt door oneworld en de betreffende luchtvaartmaatschappij.

Royal Air Maroc wijst alle verantwoordelijkheid af voor wijzigingen of het verstrekken van genoemde voordelen door oneworld of door andere luchtvaartmaatschappijen die lid zijn van oneworld.

5. Status booster

Principe :

- Driemaandelijks abonnementsaanbod waarmee Safar Flyer-leden zich voor een of meer kwartalen kunnen abonneren op de producten "Statusbooster x2" of "Statusbooster x3" om hun Miles Status te verdubbelen of te verdrievoudigen op in aanmerking komende vluchten van Royal Air Maroc tijdens de geselecteerde periode, voor een tarief in euro's.
- De driemaandelijkse abonnementsperiode gaat in op de dag waarop het geselecteerde abonnement is betaald. Abonnementen kunnen niet worden afgesloten voor een vluchtdatum voorafgaand aan de ingangsdatum van het abonnement. Leden kunnen zich abonneren voor één of meer kwartalen.
- Dubbele of drievoudige Miles zijn alleen van toepassing op Miles Statussen voor in aanmerking komende vluchten van Royal Air Maroc tijdens de abonnementsperiode, ongeacht de aankoopdatum.
- Safar Flyer Miles-premies zijn uitgesloten van de dubbele of drievoudige Miles die worden gegenereerd door het Statusbooster x2- of Statusbooster x3-abonnement.

Aanbiedingen :

- Statusbooster biedt twee abonnementsopties :
- Statusbooster x2: dubbele Miles Status op in aanmerking komende vluchten van Royal Air Maroc tijdens de geldigheidsperiode van het kwartaalabonnement.
- Statusbooster x3: drievoudige Miles Status op in aanmerking komende vluchten van Royal Air Maroc tijdens de geldigheidsperiode van het kwartaalabonnement.

Voorwaarden :

- Alle Safar Flyer-leden, ongeacht hun individuele kaartstatus, komen in aanmerking voor de "Statusbooster x2" of "Statusbooster x3" abonnementen.

- Vluchten die in aanmerking komen voor Status Miles Booster awards zijn vluchten die worden aangeboden door Royal Air Maroc.

Aankoopkanaal Statusbooster :

- U kunt zich online inschrijven via de daarvoor bestemde microwebsite: https://boost.loyaltystatus.com/ram/
- Leden moeten het inschrijfformulier invullen door hun Safar Flyer-ID en eventueel vereiste informatie in te geven, de gewenste abonnementsoptie te selecteren en hun abonnementsgeld te betalen volgens de geselecteerde optie.
- Er wordt systematisch een e-mail ter bevestiging van de betaling naar het Safar Flyer-lid gestuurd.

Terugbetaling en annulering van Statusbooster :

- Terugbetalingen kunnen worden aangevraagd binnen 7 dagen na de inschrijvingsdatum, op voorwaarde dat er tijdens deze 7 dagen geen vlucht van Royal Air Maroc werd uitgevoerd.
- Een verandering van abonnementsformule (Statusbooster x2 of x3) is alleen mogelijk aan het einde van het lopende abonnement, onder voorbehoud van annulering van de verlenging en inschrijving op de gewenste nieuwe optie.
- Leden kunnen de verlenging van hun huidige abonnement op elk moment stopzetten in de sectie "Mijn Statusbooster abonnement beheren" van de daarvoor bestemde microwebsite https://boost.loyaltystatus.com/ram/

Andere voorwaarden Statusbooster :

- Royal Air Maroc behoudt zich het recht voor om de formules en de geldende tarieven op elk moment te wijzigen. Wijzigingen zullen geen invloed hebben op de lopende abonnementen van de leden.
- Royal Air Maroc se réserve le droit de mettre fin à cette solution à tout moment.
- Bij beëindiging van de Statusbooster-oplossing worden automatisch verlengbare abonnementen automatisch beëindigd aan het einde van de lopende kwartaalperiode.

6. Accumulatie van miles

Elk lid heeft een persoonlijke account waarop zijn miles worden bijgeschreven.

De miles worden behaald: - Van vluchten die worden uitgevoerd en aangeboden door Royal Air Maroc, - Van partnerbedrijven voor het delen van codes onder codenummer AT, - Van vluchten die worden verkocht door Royal Air Maroc en uitgevoerd door een andere oneworld-partner, - Van vluchten die worden verkocht door een oneworld-partner en worden uitgevoerd door Royal Air Maroc - Van vluchten die worden uitgevoerd en verkocht door een oneworld-partner, - De miles worden verkregen via diensten die worden geleverd door niet-luchtvaartmaatschappij-partners op basis van het Safar Flyer-programmaschema dat is gespecificeerd in de SF-mededeling. Royal Air Maroc zal haar Safar Flyer-programma waarschijnlijk uitbreiden door nieuwe partners te integreren en zal de leden vervolgens informeren over de voorwaarden die gelden voor de relatie tussen Safar Flyer en haar nieuwe partners.

Het Safar Flyer-lid kan alleen miles verzamelen op daadwerkelijk uitgevoerde vluchten of op vluchten uitgevoerd bij luchtvaartmaatschappijen of voordelen van niet-luchtvaartmaatschappijen die al geleverd zijn.

Als de begunstigde van het awardticket niet de houder is van het Safar Flyer-account, heeft Royal Air Maroc het recht om de begunstigde van het awardticket te vragen de documenten voor te leggen om de identiteit van de accounthouder te bewijzen (een kopie van de identiteitskaart en een kopie van de Safar Flyer-kaart van de accounthouder).

Het onderhandelen over de aan- of verkoop van miles en/of beloningen, ongeoorloofde aankoop van beloningen en ongeoorloofd gebruik van beloningen is ten strengste verboden.

Royal Air Maroc behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de accounts van Safar Flyer-leden te controleren, met bijzondere aandacht voor de herkomst van de verdiende miles, evenals het gebruik van de beloningen op de service van Royal Air Maroc of van diens luchtvaart- en niet-luchtvaartmaatschappij-partners. Royal Air Maroc behoudt zich ook het recht voor om schadevergoeding te eisen voor elk onjuist gebruik van een Safar Flyer-kaart, miles of beloningen.

Safar Flyer-leden moeten hun volledige naam en lidmaatschapsnummer doorgeven tijdens elke activiteit met Royal Air Maroc of haar luchtvaartmaatschappij en niet-luchtvaartmaatschappij-partners. Miles worden uitsluitend toegekend aan leden die hun lidmaatschapsnummer hebben doorgegeven bij het boeken/uitgeven van het ticket, het registreren van de vlucht en voordat ze een service gebruiken bij Safar Flyer- luchtvaartmaatschappij- en niet-luchtvaartmaatschappij-partners. Miles verdiend door het lid worden bijgeschreven op zijn account, ongeacht de identiteit van de persoon of entiteit die de tickets of diensten heeft betaald bij Safar Flyer luchtvaartmaatschappij- en niet-luchtvaartmaatschappij-partners. Royal Air Maroc behoudt zich het recht voor om de regels voor het sparen van miles te wijzigen en kan op elk moment: - Het tariefniveau bepalen voor miles-krediet; inclusief het verhogen, verlagen, uitsluiten van bepaalde boekingsklassen of tariefcategorieën op Royal Air Maroc-vluchten of Safar Flyer luchtvaartmaatschappij-partners; - De schaalgrootte vergroten, verkleinen of bepaalde diensten uitsluiten van haar niet-luchtvaartmaatschappij-partners.

Voor elke vlucht die in aanmerking komt voor het verzamelen van miles, zal de deelnemer zien dat op zijn account een bepaald aantal miles is toegekend. Dit aantal is afhankelijk van:

- De afstand tussen de luchthavens van vertrek en aankomst van de genoemde vlucht. Alle afstanden zijn gebaseerd op de vertrek- en bestemmingspunten die op het passagiersticket en de IATA-normen staan vermeld. Minimum miles worden toegekend, ongeacht de werkelijke afstand, voor korteafstandsvluchten van minder dan 500 miles;

- Vervoers-/boekingsklasse van de reis. Vluchten en tarieven die het verzamelen van miles mogelijk maken, worden bepaald door Royal Air Maroc en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving en met onmiddellijke toepassing worden gewijzigd. Safar Flyer-leden die in Business Class reizen, ontvangen een milesbonus voor hun reisklasse;

- Status van het Safar Flyer-lid; Silver-, Gold- of Platinum-leden ontvangen een niet-kwalificerende bonus op basis van bijgeschreven miles voor de betreffende route/klasse.

Miles worden verzameld volgens de boekingsklasse zoals geboekt, betaald en gefactureerd en niet de klasse waarin de persoon daadwerkelijk heeft gereisd.

In geval van upgrade komt het vluchttegoed overeen met honderd procent (100%) van de miles van de reis.

Het lid kan geen aanspraak maken op het tegoed voor miles in geval van annulering van vluchten om redenen buiten de controle van de maatschappijen (inclusief annuleringen in geval van interne of externe staking of om veiligheidsredenen).

Uitgesloten van accumulatie van miles:

- Reizen met awardtickets; - Ongebruikte, in beslag genomen, frauduleuze, verloren, verlopen of terugbetaalde tickets.

Elk Safar Flyer-lid moet de nodige documenten bewaren, zoals instapkaarten, passagiersbewijzen en servicefacturen van niet-luchtvaartmaatschappij-partners die Royal Air Maroc of Safar Flyer luchtvaartmaatschappij-partners en niet-luchtvaartmaatschappij-partners nodig kunnen hebben in het geval van een aanvraag van krediet met terugwerkende kracht. Royal Air Maroc behoudt zich het recht voor om het krediet te weigeren van de activiteiten waarvoor de bovengenoemde documenten niet zijn meegedeeld door het Safar Flyer-lid.

Voor elke individuele Safar Flyer-account Blue, Silver of Gold, verlopen de verzamelde miles voor een activiteit geregistreerd bij N-3 op 31-12-N zonder uitzondering of verlenging.

Voor elke individuele Safar Flyer Platinum-account vervallen de verzamelde miles voor een activiteit geregistreerd bij N-5 op 31-12-N zonder uitzondering of verlenging.

Voor elk Safar Flyer Family-account vervallen de verzamelde miles voor een activiteit geregistreerd op N-5 op 31-12-N zonder uitzondering of verlenging.

Voor elke Safar Flyer Corporate-account vervallen de verzamelde miles voor een activiteit geregistreerd op N-2 op 31/12/N zonder uitzondering of verlenging.

Elk Safar Flyer-lid heeft online toegang tot zijn individuele account op de SF-website en kan de details van zijn eigen activiteiten opvragen.

Elk Safar Flyer-lid moet er persoonlijk voor zorgen dat de miles die overeenkomen met zijn activiteit op zijn account worden bijgeschreven. Als het lid vaststelt dat er een activiteit is die nog niet is gecrediteerd, moet hij binnen (zes) 6 maanden een verzoek tot creditering met terugwerkende kracht indienen bij Royal Air Maroc. Een verzoek moet worden verzonden naar de klantenservice van SF volgens de procedures die beschikbaar zijn op de SF-website.

Royal Air Maroc behoudt zich het recht voor om de account van een Safar Flyer-lid te debiteren met miles die onjuist zijn bijgeschreven, maar behoudt zich ook het recht voor om extra miles toe te kennen voor occasionele promotiecampagnes.

Safar Flyer-leden hebben de mogelijkheid om hun miles gratis over te zetten naar het gewenste account van hun keuze.

Voordelen (kortingen, faciliteiten, privileges, enz.) kunnen ook worden verkregen bij Safar Flyer luchtvaartmaatschappij-partners en niet-luchtvaartmaatschappij-partners volgens de voorwaarden die door elke partner zijn gedefinieerd en beschreven in de SF-communicatie.

Het is de verantwoordelijkheid van het Safar Flyer-lid bij het gebruik van de diensten van de partners om bij hen de geldende voorwaarden te controleren. Elke klacht over dit onderwerp kan enkel worden gericht aan de betrokken partners.

Tenzij anders aangegeven door Royal Air Maroc of haar luchtvaartmaatschappij- of niet-luchtvaartmaatschappij-partners, kunnen leden die ook deelnemen aan andere loyaliteitsprogramma's alleen miles verdienen op een enkel programma per vlucht of dienst; leden moeten hun programma kiezen voor elke vlucht of dienst.

Miles verdiend op Blue-, Silver- en Gold-accounts gedurende een kalenderjaar N (1 januari tot 31 december) zijn geldig tot 31 december van jaar N + 3 (voorbeeld: miles verdiend in april 2018 zijn geldig tot 31-12-2021). Miles verdiend op Platinum-account gedurende een kalenderjaar N (1 januari tot 31 december) zijn geldig tot 31 december van jaar N + 5 (voorbeeld: miles verdiend in april 2018 zijn geldig tot 31/12/2023). De geldigheid van vijf (5) jaar heeft alleen betrekking op miles die zijn gecrediteerd als Platinum-status. Miles die zijn verdiend voordat ze in aanmerking kwamen voor de Platinum-status, zijn drie (3) jaar geldig.

Het Safar Flyer-lid moet ervoor zorgen dat de verzamelde miles op zijn account worden gebruikt voordat ze verlopen. Er wordt geen aanspraak gemaakt op het tegoed van verlopen miles. Miles kunnen niet worden nagelaten als onderdeel van een erfenis (zonder dat een derde/rechthebbende aanspraak kan maken op enige vergoeding), gratis of op account toegewezen, of gecombineerd op de account van een andere Safar-lid Flyer (tenzij anders aangegeven door Safar Flyer).7. Safar Flyer-kaarten

De Safar Flyer-lidmaatschapskaart is persoonlijk en niet overdraagbaar, alleen het lid wiens naam op de kaart staat is bevoegd om deze te gebruiken of het lidmaatschapsnummer door te geven. In geval van verlies of diefstal van de Safar Flyer Card of indien deze beschadigd is, dient het lid Safar Flyer onmiddellijk op de hoogte te stellen. Royal Air Maroc wijst elke verantwoordelijkheid af voor frauduleus gebruik van de kaart of in geval van niet-naleving door het lid van deze clausule.

Safar Flyer-kaarten zijn eigendom van Royal Air Maroc en moeten indien nodig worden geretourneerd.

Het Safar Flyer-lid moet zijn kaart te allen tijde tonen wanneer Royal Air Maroc of een van zijn luchtvaartmaatschappij- en niet-luchtvaartmaatschappijpartners dit verzoekt tijdens zijn reizen of tijdens het gebruik van diensten die worden aangeboden in het kader van het Safar Flyer-programma.

In geval van sluiting van de account moet(en) de kaart(en) in het bezit van het lid of zijn opvolgers onmiddellijk worden teruggegeven aan Royal Air Maroc.8. Status wijzigen

Afhankelijk van het aantal in aanmerking komende miles en/of in aanmerking komende vluchten dat jaarlijks van 1 januari tot 31 december door de Safar Flyer-leden wordt verzameld, zullen zij hun status zien evolueren van Blue naar Silver naar Gold en vervolgens Platinum. De Safar Flyer Blue Card is levenslang geldig, de Silver-, Gold- en Platinum-kaarten zijn geldig tot de vermelde vervaldatum.

De niveaus Silver, Gold of Platinum zijn afhankelijk van de schalen die worden beschreven in de SF-mededeling. Royal Air Maroc kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de regels wijzigen die gelden voor het aantal kwalificerende miles of kwalificerende vluchten voor de toekenning van Silver-, Gold- en Platinum-kaarten.

Royal Air Maroc behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de voordelen van elke kaart te wijzigen.

Royal Air Maroc behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving nieuwe kaartniveaus toe te voegen en de voordelen van laatstgenoemde vast te leggen.

De in kaarten met tijdsbeperking zijn onderhevig aan jaarlijkse verlenging voor verlopen kaarten. Royal Air Maroc behoudt zich het recht voor om leden te kwalificeren of te degraderen en de geldigheidsdatum van bepaalde kaarten te verlengen.

9. Partners

Miles en/of voordelen (kortingen, faciliteiten, privileges, enz.) kunnen ook worden verkregen bij Safar Flyer-luchtvaartmaatschappij- of niet-luchtvaartmaatschappij-partners volgens de voorwaarden die door elke partner zijn gedefinieerd en beschreven in de SF-communicatie. Het is aan het Safar Flyer-lid om zijn lidmaatschapsnummer door te geven bij het boeken of kopen van een dienst bij Royal Air Maroc-partners. Het is de verantwoordelijkheid van het Safar Flyer-lid bij het gebruik van de diensten van de luchtvaartmaatschappij- of niet-luchtvaartmaatschappij-partners om bij hen de geldende voorwaarden te controleren. Elke klacht over dit onderwerp kan enkel worden gericht aan de betrokken partners.

Royal Air Maroc wijst elke verantwoordelijkheid af voor niet-gecrediteerde miles van de activiteiten met haar niet-luchtvaartmaatschappij-partners. Elke klacht over dit onderwerp kan enkel worden gericht aan de betrokken partners. Elk Safar Flyer-lid moet alle bewijzen (voucher, factuur, enz.) opsturen die door de partners worden gevraagd, zodat ze de retroactieve activiteiten kunnen doorgeven aan Royal Air Maroc.

Luchtvaart- of niet-luchtvaartmaatschappij-partners die profiteren van specifieke overeenkomsten zijn als enige verantwoordelijk voor het toekennen van miles (alleen awardmiles) en/of voordelen (kortingen, faciliteiten, privileges, enz.) met betrekking tot hun diensten. Royal Air Maroc wijst elke verantwoordelijkheid af voor de niet-uitvoering van de diensten door de partners. Elke klacht over dit onderwerp kan enkel worden gericht aan de betrokken partners.10. Miles gebruiken

Royal Air Maroc behoudt zich het recht voor om voor elk product specifieke bonussen voor te stellen die worden beschreven in de SF-communicatie.

Wanneer het Safar Flyer-lid een geldig aantal vereiste miles heeft verzameld, heeft hij het recht om een beloning te claimen in overeenstemming met de procedures voor de uitgifte van beloningen (vliegtickets, upgrades, enz.) beschreven in de SF-mededeling en in overeenstemming met de schaal beschikbaar op de SF-website.

Het gebruik van rewards is onderworpen aan de huidige algemene voorwaarden, de specifieke voorwaarden voor het toekennen van de rewards die worden beschreven in de Sf-communicatie en de voorwaarden die van toepassing zijn op occasionele promoties. Royal Air Maroc behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen.

Minderjarigen die deelnemen aan het programma hebben ouderlijke toestemming of een wettelijke voogd nodig voor alle reward-verzoeken.

Volgens de schaal die van kracht is op de datum van het verzoek, wordt het aantal miles dat overeenkomt met de gevraagde beloning afgeschreven van het account van het Safar Flyer-lid. De oudste miles worden als eerste afgeschreven.

Royal Air Maroc behoudt zich het recht voor om de voorwaarden voor het verkrijgen van rewards te wijzigen, inclusief het aantal benodigde miles, en om rewards-aanbiedingen zonder voorafgaande kennisgeving met onmiddellijke ingang te annuleren. Het toekennen van rewards is onderworpen aan de specifieke voorschriften van elk Safar Flyer-product.

Rewards kunnen onderhevig zijn aan bepaalde capaciteitsbeperkingen of worden geblokkeerd tijdens bepaalde perioden bepaald door Royal Air Maroc of/en diens luchtvaartmaatschappij en niet-luchtvaartmaatschappij-partners.

Op verzoek van het lid kan een premie worden afgegeven voor een derde persoon op vertoon van het identiteitsbewijs van de derde persoon die de premie in ontvangst neemt, evenals een kopie van de kaart van het lid en een origineel ondertekend certificaat van de deelnemer die de kwijtschelding van de premie aan hem machtigt. Royal Air Maroc behoudt zich het recht voor om deze procedure op elk moment te wijzigen of op te schorten. Rewards voor minderjarigen kunnen alleen worden gegeven aan ouders of wettelijke voogd.

Beloningen zijn geldig voor een periode van twaalf (12) maanden vanaf de uitgiftedatum, met uitzonderingen - zoals promotionele aanbiedingen beschreven in de SF-mededeling.

Het Safar Flyer-lid mag een reward aanbieden op voorwaarde dat de voorwaarden van de reward dit toestaan. Het lid is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de rewards, ongeacht of deze door hem of door een derde worden gebruikt.

Het Safar Flyer-lid kan een reward annuleren als de voorwaarden van laatstgenoemde dit toestaan, als deze nog geldig is en als deze niet gedeeltelijk is gebruikt. Op het account van het lid worden dan geldige miles bijgeschreven en gebruikt voor de reward.

Als een reward wordt geannuleerd, kunnen verlopen miles niet worden terugbetaald. Het lid of een derde kan geen aanspraak maken op krediet voor deze miles.

Rewards zijn ondeelbaar. Ze mogen in geen geval met terugwerkende kracht worden toegekend, een aflossings- of inruilwaarde hebben, worden verlengd, verkocht of afgelost, vervangen in geval van verlies, diefstal of vernietiging.

De rewards die door het Safar Flyer-lid zijn verkregen, kunnen in geen geval gratis of voor geld worden overgedragen, nagelaten of verhandeld, tenzij met voorafgaande toestemming van Royal Air Maroc.

Luchtvaartmaatschappij-awards: In het geval van mogelijke verwerking op afstand, wordt de award verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven door het Safar Flyer-lid. Indien nodig moet de award worden opgehaald bij de Royal Air Maroc-agentschappen. De levering van de award is onderworpen aan de inning van belastingen.

Luchtvaartmaatschappij-awards die worden ingewisseld voor miles zijn ook onderworpen aan de algemene voorwaarden van Royal Air Maroc.

Luchtvaart-awards van verschillende aard kunnen niet worden gecumuleerd voor dezelfde begunstigde op dezelfde vlucht/datum. Awardtickets:Awardticket: beloningen worden aangevraagd op de SF-website, bij het Safar Flyer-callcenter of bij de agentschappen van Royal Air Maroc. Royal Air Maroc behoudt zich het recht voor om de procedures voor het verkrijgen van rewards op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Om in aanmerking te komen voor een awardticket, moet het lid, binnen de limieten van beschikbaarheid, een boeking maken bij het callcenter, een Royal Air Maroc-agentschap of op de website www.royalairmaroc.com.

Toegang tot awardtickets is afhankelijk van het aantal gereserveerde stoelen voor het Safar Flyer-programma. Royal Air Maroc en alle partners van luchtvaartmaatschappijen in het programma zijn de enige rechters van het aantal beschikbare stoelen voor dit doel; klachten van leden worden niet geaccepteerd, ook niet in het geval van een onvolledige vlucht. Leden worden daarom geadviseerd om hun plaatsen zo snel mogelijk te reserveren door naast het lidmaatschapsnummer aan te geven dat het om een awardticket gaat.

Alle awardtickets moeten worden gebruikt op routes die worden geëxploiteerd door Royal Air Maroc of Safar Flyer-luchtvaartmaatschappij-partners. Awardtickets zijn mogelijk beperkt op sommige codeshare-vluchten. Awardtickets worden uitgegeven onder de naam van het lid en/of de naam van een andere persoon hij zelf heeft aangeduid op het elektronische of papieren formulier "rewards-verzoek", in overeenstemming met de voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat het awardticket wordt uitgegeven.

De keuze van de route wordt bepaald door de algemene voorwaarden van awardtickets, Royal Air Maroc of haar luchtvaartmaatschappij-partners, gepubliceerd op de SF-website. Alle vluchtsegmenten die bij hetzelfde awardticket horen, moeten tegelijkertijd worden geboekt. Na afgifte van het awardticket wordt de naamswijziging van de begunstigde in geen geval geaccepteerd.

Wijziging van de reisdatum van het Reward Ticket op hetzelfde traject, nadat het is uitgegeven, is slechts eenmaal binnen de geldigheidsduur van het ticket kosteloos toegestaan. Deze wijziging is afhankelijk van beschikbaarheid en moet ten minste achtenveertig (48) uur voor de geplande vertrektijd worden doorgegeven.

In het geval van een aanvullende wijziging behoudt Royal Air Maroc zich het recht voor om een vergoeding in rekening te brengen in overeenstemming met de tariefvoorwaarden en kaartstatus.

In geval van annulering van een awardticket behoudt Royal Air Maroc zich het recht voor om een vergoeding in rekening te brengen in overeenstemming met de tariefvoorwaarden.

Het lid dat de reward aanvraagt, is als enige verantwoordelijk voor de betaling van alle belastingen en eventuele belastingen die van toepassing zijn op de rewards die door het programma worden toegekend. Het lid zal alle belastingen moeten betalen, ongeacht de begunstigde van de reward.

Het awardticket kan in geen geval worden gebruikt voor de volgende gevallen: vervoer per brancard, begeleiding van een kind door een gastvrouw, om een babyzitje te krijgen of om te profiteren van een extra stoel, tenzij anders vermeld op de SF-website.

Het Safar Flyer-lid dat vergezeld wordt door een kind jonger dan twee (2) jaar en reist met een awardticket, moet een reservering maken voor de baby tegen de geldende prijsvoorwaarden.Upgrade reward:

Een upgrade-reward wordt gedefinieerd als de mogelijkheid om te reizen in de klasse die direct boven de betaalde klasse ligt.

De upgrade-reward is uitsluitend geldig op directe vluchten van Royal Air Maroc en kan niet worden goedgekeurd.

Zodra de upgrade-reward is uitgegeven, is de annulering of wijziging onderworpen aan de tariefvoorwaarden van het oorspronkelijke ticket.

De gebruiksvoorwaarden van deze reward zijn gepubliceerd op de SF-website.Extra bagage:

Extra bagage wordt gedefinieerd als de mogelijkheid om extra bagage mee te nemen, naast de bagage op het ticket en de privileges die worden verleend door de Safar Flyer-ledenkaart, indien van toepassing.

Extra bagage is uitsluitend geldig op in aanmerking komende Royal Air Maroc-vluchten en is niet overdraagbaar. Extra bagage wordt niet geaccepteerd voor het vervoer van speciale bagage of voor het vervoer van dieren.

De gebruiksvoorwaarden van deze reward staan vermeld op de SF-website11. Cash & Miles

Beginsel :

- Cash & Miles is een oplossing waarmee Safar Flyer-leden Cash en Award Miles kunnen combineren voor de betaling van het vliegticket op alle vluchten die worden uitgevoerd en verkocht door Royal Air Maroc. Op de betaalpagina is een slider beschikbaar waarmee u de gewenste Cash & Miles-combinatie kunt selecteren.

- Wanneer het Safar Flyer-lid het vereiste minimum van 500 geldige Award Miles heeft verzameld, is hij/zij gerechtigd zijn ticket te kopen met Cash & Miles volgens de geldende voorwaarden. Royal Air Maroc behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen, in het bijzonder het aantal benodigde Miles.

- Volgens de schaal die van kracht is op de datum van de aanvraag, wordt de rekening van het Safar Flyer-lid gedebiteerd met het aantal Miles dat overeenkomt met de gevraagde premie. De oudste Miles worden het eerst afgeschreven. Het lid moet alle belastingen contant betalen.Belastingen en toeslagen worden in het laagseizoen met Miles betaald. In het hoogseizoen moet het lid alle belastingen contant betalen.

Overdraagbaarheid :

- Op verzoek van het lid kan een Cash & Miles-ticket worden uitgegeven voor een derde partij op vertoon van het identiteitsbewijs van de derde die het ticket in bezit komt nemen, evenals een kopie van de Safar Flyer-kaart van het lid. Royal Air Maroc behoudt zich het recht voor om deze procedure op elk moment te wijzigen of op te schorten. Tickets voor minderjarigen kunnen alleen aan ouders of wettelijke voogden worden gegeven.

Geschiktheid :

- Alleen het lid is bevoegd om een vliegticket te kopen met de Cash & Miles-betaaloplossing. U moet daarom lid zijn van de Safar Flyer Blue-, Silver-, Gold-, Ambassador- of Platinum-status, ouder zijn dan 18 jaar en het vereiste minimumsaldo in Miles op uw Safar Flyer-account hebben, namelijk 500 Award Miles. Het is ook mogelijk om een ticket te kopen in Cash & Miles op Safar Family en Corporate accounts.

- Om vluchtopties met Cash & Miles te bekijken en te boeken, moet het lid eerst inloggen op zijn Safar Flyer-account op royalairmaroc.com. Cash & Miles is geldig op vluchten die worden uitgevoerd en verkocht door Royal Air Maroc.

- De Cash & Miles-betalingsoplossing is niet beschikbaar voor Safar Flyer-rewards (upgrade, reward-tickets, enz.) Safar Flyer-rewards, met name het reward-ticket, dat volledig in Miles wordt betaald, staat u niet toe om de valuta en de Miles te combineren .

Aankoopkanalen met Cash & Miles:

-De aankoop van een vliegticket met Cash & Miles gebeurt op de website van Royal Air Maroc,op de mobiele applicatie van Royal Air Maroc , in het Call Center of bij de agentschappen van Royal Air Maroc. Royal Air Maroc behoudt zich het recht voor om de procedures voor het verkrijgen van deze tickets op elk moment te wijzigen.

-Aankopen gedaan met Cash & Miles zijn onderworpen aan de prijsvoorwaarden die specifiek zijn voor Cash & Miles.

Miles sparen met Cash & Miles :

Als u een ticket boekt met Cash & Miles, kunt u geen Miles sparen.

- Een Cash & Miles-ticket wijzigen :

- Het is mogelijk om de datum op het Cash & Miles-ticket te wijzigen onder voorbehoud van beschikbaarheid en tegen betaling van een boete in Cash volgens de voorwaarden die van toepassing zijn op het gekochte ticket.

Zodra het Cash & Miles-ticket is ingewisseld, is het onmogelijk om geld terug te geven op het nieuwe ticket na 3 maanden na het omwisselen.

-Om een wijziging van uw ticket aan te vragen, belt u gewoon het callcenter of gaat u naar het dichtstbijzijnde Royal Air Maroc-agentschap.

- Terugbetaling of annulering van een Cash & Miles-ticket :

-Het Cash & Miles-ticket wordt terugbetaald als het niet gedeeltelijk is gebruikt. In dit geval wordt het deel van de Miles dat wordt terugbetaald, bijgeschreven op het Safar Flyer-account, terwijl de rest wordt bijgeschreven op de oorspronkelijke betalingsmethode met overheidsbelastingen, onder voorbehoud van een restitutieboete en in overeenstemming met de voorwaarden die van toepassing zijn op het gekochte ticket.

-Restitutie van een gedeeltelijk gebruikt ticket is niet toegestaan.

-Om een ticketterugbetaling aan te vragen, belt u gewoon het callcenter of gaat u naar het dichtstbijzijnde Royal Air Maroc-agentschap.

- Andere gebruiksvoorwaarden van Cash & Miles :

-Safar Flyer behoudt zich het recht voor om deze oplossing op elk moment te verwijderen.

-De te betalen Miles zijn afhankelijk van de klasse van de cabine, de gekozen route en het aantal personen op de reservering.

-Royal Air Maroc behoudt zich het recht voor om de toepasselijke Miles-betalingstarieven op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen, maar dit is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen en het toepasselijke tarief zal altijd duidelijk worden weergegeven op de boekingspagina.

-Cash & Miles-tickets zijn onderhevig aan luchthavenbelastingen, beveiligings- en vervoerstoeslagen. Het contante bedrag in de cash & miles-oplossing is inclusief belastingen en vervoerskosten.

12. Beheer van de persoonlijke ruimte op de SF-website

Elk Safar Flyer-lid heeft online toegang tot zijn persoonlijke ruimte op de SF-website door zijn lidnummer en pincode in te voeren. Het zal dus toegang hebben tot alle diensten die worden beschreven in de SF-mededeling. Het lid is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn pincode en zal deze niet aan derden bekendmaken. Royal Air Maroc kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de opzettelijke of onopzettelijke mededeling van deze identificatiegegevens door een lid aan een derde partij, waardoor deze laatste toegang krijgt tot de gegevens online en bepaalde transacties kan uitvoeren.

Alleen het lid zelf kan handelen op zijn persoonlijke account, zoals het bijwerken van het profiel, het aanvragen van bonussen, het wijzigen van zijn toestemmingen voor het ontvangen van aanbiedingen van Royal Air Maroc. De accounthouder kan dergelijke wijzigingen aanbrengen via de functies die beschikbaar zijn op de SF-website of per e-mail die uitsluitend wordt verzonden vanuit het e-mailadres dat op zijn account is geregistreerd of schriftelijk ondertekend en verzonden naar Safar Flyer.

Het lid is verplicht zijn contactgegevens bij Safar Flyer bij te werken. Als zodanig is hij verantwoordelijk voor het bijwerken van zijn profielgegevens (postadres, e-mail, telefoons, enz.) in overeenstemming met de bepalingen van het vorige artikel.13. Communicatie met de leden

Door deel te nemen aan het Safar Flyer-programma, stemt het lid ermee in Safar Flyer-berichten te ontvangen die een integraal deel uitmaken van het programma (rekeningsaldo, drempelherinnering, verstrijken van miles, enz.). Royal Air Maroc behoudt zich het recht voor om op elk moment gerichte communicatie te sturen.

Alle communicatie in het kader van het Safar Flyer-programma wordt uitsluitend gestuurd naar de accounthouder.

Royal Air Maroc behoudt zich het recht voor om deze contactkanalen aan te passen op basis van lidstatus. Elk lid moet de gepubliceerde contacten gebruiken die overeenkomen met zijn status voor alle communicatie met Safar Flyer.

Royal Air Maroc behoudt zich het recht voor om de media, kanalen en periodiciteit te kiezen die het meest geschikt zijn voor Safar Flyer-communicatie. Royal Air Maroc kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving haar media, kanalen en communicatieperioden wijzigen14. Audit

Royal Air Maroc behoudt zich het recht voor om alle accounts van het Safar Flyer-programma te allen tijde en zonder kennisgeving aan leden te controleren om naleving van de toepasselijke programmaregels en transportvoorwaarden en/of prijzen te garanderen.

Als een audit onregelmatigheden of overtredingen aan het licht brengt, wordt het account van het verantwoordelijke lid door Royal Air Maroc opgeschort totdat dergelijke onregelmatigheden of overtredingen naar tevredenheid zijn opgelost. In afwachting van deze oplossing kan het voor het verantwoordelijke lid verboden zijn om miles om te zetten, toegang te krijgen tot de lounges en bonussen, diensten of voordelen met betrekking tot het programma, uitsluitend naar goeddunken van Royal Air Maroc.

Royal Air Maroc behoudt zich het recht voor om de rekening te debiteren van elk lid dat op frauduleuze wijze miles heeft verworven.

Royal Air Maroc behoudt zich het recht voor om informatie uit te wisselen met partners of hun agenten voor auditdoeleinden.15. Beëindiging

Royal Air Maroc behoudt zich het recht voor om iemand uit het Safar Flyer-programma te verwijderen, het account te annuleren en alle verzamelde miles met onmiddellijke ingang in beslag te nemen, als het betrokken lid:

De vervoersvoorwaarden van Royal Air Maroc of de huidige voorwaarden niet naleeft;

Op verzoek van Safar Flyer niet binnen één (1) maand een legitimatiebewijs overlegt;

Zich kwaadwillig gedraagt jegens een werknemer van Royal Air Maroc of diens luchtvaartmaatschappij- en niet-luchtvaartmaatschappij-partners, aan boord of in de lounges, en de instructies van een werknemer weigert op te volgen;

De gerelateerde privileges misbruikt door het verstrekken van valse informatie of op een andere ongepaste of frauduleuze manier, zal hij verantwoordelijk worden gehouden voor elk verlies dat voortvloeit uit deze handeling;

Gedurende vierentwintig (24) opeenvolgende maanden geen miles spaart;

Is overleden, dan wordt zijn account gesloten na ontvangst van een overlijdensakte door Safar Flyer. Geaccumuleerde miles kunnen niet worden nagelaten als onderdeel van een erfenis.

Het lid heeft het recht zijn lidmaatschap met het Safar Flyer programma op te zeggen. Hij moet Royal Air Maroc dan schriftelijk op de hoogte stellen. Als gevolg hiervan worden de verzamelde miles geannuleerd en wordt het account gesloten.

In geval van beëindiging worden de tot dan toe verzamelde miles volledig in beslag genomen en verliezen ze alle waarde. De eerder uitgegeven maar niet gebruikte rewards worden geannuleerd en dit zonder dat het lid of enige derde aanspraak kan maken op enige vergoeding en zonder eventuele schadevergoedingen die het Safar Flyer-lid mogelijk verschuldigd is aan Royal Air Maroc als gevolg van een dergelijke beëindiging.16. Einde van het programma

Royal Air Maroc behoudt zich het recht voor om het Safar Flyer-programma te beëindigen met een opzegtermijn van drie (3) maanden aan de leden, met dien verstande dat het saldo van de miles op de datum van beëindiging uiterlijk in de drie (3) maanden volgende op de annulering kan worden gebruikt.

17. Verantwoordelijkheid

Het lid is verantwoordelijk voor alle schade veroorzaakt aan Royal Air Maroc en zijn personeel als gevolg van slechte prestaties, gedeeltelijke of volledige niet-nakoming van de verplichtingen van dit contract.

Royal Air Maroc aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het gebruik van een reward, behalve voor schade ontstaan tijdens het vervoer. De aansprakelijkheid van de vervoerder wordt geregeld door het Verdrag van Warschau of door de Marokkaanse wet; in het geval van binnenlands vervoer en de vervoersvoorwaarden van Royal Air Maroc.

Royal Air Maroc aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van gebruik van een Safar Flyer-service door een minderjarige zonder voorafgaande toestemming van zijn wettelijke voogd.

In het geval dat een reward ten onrechte wordt geweigerd, is de aansprakelijkheid van Royal Air Maroc beperkt tot de waarde van deze beloning. Eventuele compensatie kan alleen worden gedaan in de vorm van een reward van gelijke waarde.

Royal Air Maroc is niet aansprakelijk in geval van verlies of diefstal van rewards of enig ander document dat door haar is afgegeven in het kader van het Safar Flyer-programma en waarvan de oorzaak niet direct aan haar ligt.

Royal Air Maroc cannot be held responsible for delays or losses caused by postal services or customs procedures. The Member is responsible for any third party claim related to his participation in the Safar Flyer Program Royal Air Maroc kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade als gevolg van de beëindiging of wijziging van het programma, of de terugtrekking uit het programma van een van de partners. Royal Air Maroc zal echter haar best doen.18. Bescherming van persoonsgegevens

Royal Air Maroc verwerkt de persoonsgegevens van haar klanten in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder de Marokkaanse wet 09-08 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, en de RGPD/AVG of Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Raadpleeg voor meer informatie ons Privacybeleid op onze website https://www.royalairmaroc.com/ma-fr/politique-de-confidentialite. Door deel te nemen aan het Safar Flye- programma geven de leden Royal Air Maroc toestemming om hun persoonsgegevens te verwerken om de bepalingen van dit programma uit te voeren.

Er zijn drie soorten autorisaties:

- Contractueel voor alle activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het programma;
- Het gerechtvaardigde belang van de Gegevensverwerker, in het bijzonder om de contractuele reisdienst te garanderen;
- Toestemming voor optionele processen; het lid kan de toestemming voor deze diensten, die aan het einde van dit artikel worden opgesomd, te allen tijde intrekken. Toestemming kan worden beheerd via de besloten (geauthenticeerde) sessie op het Safar Flyer-portaal dat is gekoppeld aan het www.royalairmaroc.com website (sectie "Update my profile" (mijn profiel bijwerken)) of door een e-mailverzoek te sturen naar safarflyer@royalairmaroc.com.

Persoonsgegevens worden gebruikt voor:

- Accountbeheer voor leden (contractuele basis):

o Validatie van accounts;
o Boekhoudkundige controle, inclusief fraudepreventie;
o Verwerken van toekenningsaanvragen;
o Belangrijke meldingen (pincodewijzigingen, accountupdates, geïdentificeerde risicomeldingen, etc.).

- Beheer van de reizen van het lid (op basis van het gerechtvaardigd belang van de Gegevensverwerker) :

o In het geval van een onregelmatigheid met betrekking tot de vlucht (wijziging van het vluchtschema, annulering, enz.) en om ervoor te zorgen dat u tijdig wordt geïnformeerd, zal het e-mailadres dat is opgegeven als onderdeel van het Safar Flyer-programma worden gebruikt als aanvulling op het adres dat is opgegeven in het reserveringsdossier en/of als vervanging als er geen adres is opgegeven.

- Communicatie met leden (op basis van toestemming):

o Informatie over programmanieuws;
o Informatie over de accountstatus, inclusief saldo en verzamelde Miles;
o Informatie over vervallen Miles;
o Andere relevante informatie.

19. Diversen

De verkoop, aankoop, makelaardij, wederverkoop, ruilhandel of uitwisseling van miles of awardtickets in ruil voor enige vergoeding is ten strengste verboden. Wie gebruik maakt van een onrechtmatig verkregen beloning of voordeel, kan strafrechtelijk worden vervolgd. Miles, rewards en voordelen hebben geen geldelijke waarde en kunnen niet in contanten worden uitbetaald.

Royal Air Maroc behoudt zich het recht voor om het Safar Flyer-programma op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen (voorwaarden, opbouw van het aantal miles, drempels voor wijziging van niveau, structuur en schaal van premies, lijst met luchtvaartmaatschappij- en niet-luchtvaartmaatschappij-partners, enz.). Het lid kan op geen enkele manier aanspraak maken op enige vergoeding van Royal Air Maroc na de wijzigingen van het programma.

Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in het Frans en Engels. Bij verschil van interpretatie heeft enkel de Franse versie voorrang. De meest actuele versie van deze voorwaarden is beschikbaar op de SF Website.

Deze Algemene Voorwaarden hebben voorrang op alle voorgaande teksten en zijn van toepassing vanaf 01-04-2020.20. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbanken

Het toepasselijke recht is het Marokkaanse recht.

Elk geschil dat voortvloeit uit de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Casablanca.